Aanmeldformulier bewonersvereniging en/of bestuur

* Wanneer je je hier opgeeft ben je tot niets verplicht. Je hoeft pas contributie te gaan betalen als je een woning in de Kiem hebt gekocht. 

Iedereen die in de Kiem gaat wonen wordt lid van de bewonersvereniging.

 

Op dit moment heeft de bewonersvereniging een tijdelijk oprichtingsbestuur.
We zoeken:

  • een voorzitter

  • een secretaris

  • een penningmeester

  • twee tot vier algemene bestuursleden.

 

Mensen met (eco) wijkervaring, landschapsarchitecten, natuurbeheerders e.d. nodigen we van harte uit zich aan te melden. Schrijf bij opmerkingen wat je ervaring is en wat je voor de wijk of het bestuur zou kunnen betekenen.

Waneer er voldoende woningen verkocht zijn plannen we de eerste ledenvergadering. Op deze eerste bijeenkomst met bewoners zullen we heel veel zaken gaan bespreken. Waaronder de hoogte van de contributie, wie het bestuur gaan vormen, maar ook hoe we al het groen in de wijk willen gaan beheren, en wat we met de buurtkavel gaan doen, enzovoorts.

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch en sociaal wonen.

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
© 2019 Ecowijk De Kiem