Hoe wordt een wijk je thuis?

Als we praten over ecologisch wonen, denken we vaak in eerste instantie aan milieuvriendelijk, dier en plant-vriendelijk. Maar ecologisch gaat ook over sociaal vriendelijk. Sociaal duurzaam. Het gevoel als mens dat je je ergens thuis voelt, veilig en op je plek. Waar je gemeenschapszin ervaart en tegelijk je eigen ruimte hebt. Waar je je gesteund voelt en zin hebt om je verder te ontwikkelen. Zoals je mooie slogan van de school van mijn zoontje: “Hier mag je zijn wie je bent en groeien in je talent”.

 

De gemeenschappelijke buitenruimte als huiskamer van de wijk?

 

Een belangrijke vraag in deze fase van ontwikkeling van De Kiem is dan: wanneer is een wijk dan sociaal duurzaam? Gelukkig is daar al heel veel over geschreven. En daar willen we voor de ontwikkeling van De Kiem graag uit putten!

 

Een aantal hoofdthema’s voor het zogenaamde “placemaking” zijn de volgende:

 

Oriëntatie – Hoe zorg je dat je goed je weg kunt vinden in de wijk en weet waar je bent? Niet alleen ten opzichte van de rest van de wijk, maar ook ten opzichte van de aangrenzende wijken, en de stad.

 

Identiteit en identificatie – heeft de wijk een eigenheid waarmee jij je verbonden voelt? Hoe is de zichtbaarheid, de uitstraling, van de wijk en van specifieke markante gebouwen of plekken in de wijk? Zijn er functionele voorzieningen die bij jou passen, zoals sport- en speelplekken, laadpalen, deelauto’s, fruittuintjes?

 

Eigenaarschap – in hoeverre zijn er plakken in de buurt waar jij de mensen tegenkomt die je kent en waar je je mee verbonden voelt? Word je betrokken in beslissingen op wijkniveau? Help je mee in onderhoud of bouw van voorzieningen? Voel je je mede-verantwoordelijk?

 

Flexibiliteit – kan de wijk op korte én op langere termijn de wensen en verlangens invullen van de bewoners en andere gebruikers, ook als deze veranderen? Is er genoeg ruimte tussen de gebouwen zodat deze flexibel ingevuld kan worden? Kunnen de gebouwen zelf van functie wisselen als dat gewenst zou zijn? Hebben we een manier bedacht om de veranderende vraag in de gaten te houden?

 

Aantrekkelijkheid, veiligheid, gezondheid – is de wijk schoon en is hij heel, worden er mooie materialen en kleuren gebruikt, is er een prettige verlichting? Hoe is de natuurlijke omgeving met groen en water opgezet? Zon en schaduw? Nodigt de ruimte uit tot contact en ontmoeting? Is er activiteit in de wijk door de dag heen? Worden braakliggende (bouw)terreinen tijdelijk nuttig en aantrekkelijk gebruikt? Hoe zijn de afscheidingen vormgegeven, hekken of groen en water? Nodigt het uit tot bewegen en naar buiten gaan? Zijn er voldoende en aantrekkelijke speelruimtes voor kinderen? Ontmoetingsplekken?

 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid – Fysieke verbindingen ondersteunen gevoelsmatige verbindingen … Hoe zijn de verbindingen met de omliggende wijken en voorzieningen, fysiek en mentaal? Is de wijk en zijn voorzieningen goed toegankelijk voor bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten?

 

Diversiteit en functiemenging – deze aspecten zorgen voor dynamiek en levendigheid. Is het een woon(slaap) wijk of gebeurt er meer? Wordt er ook gewerkt, gespeeld, gesport, cultuur bedreven? Is de wijk alleen van “de eigen soort” of is er een warme uitnodiging voor andere typen bevolkingsgroepen? In hoeverre zijn de woningen gelijkvormig of divers – een vuistregel kan zijn: homogeen op straat-/blokniveau, heterogeen op buurtniveau.

 

Al dit soort elementen helpen om een wijk sociaal duurzaam te maken. Er is geen recept met garantie voor succes, want de mensen maken uiteindelijk het verschil. Maar in ons ontwerp willen we wel alvast alle mogelijke voorwaarden scheppen voor de toekomstige bewoners om dit succes mogelijk te maken.

 

Volgende week dinsdagavond 22 november gaan we van 20-21.30 in een workshop graag met zoveel mogelijk geïnteresseerden aan de slag om deze en andere thema’s verder invulling te geven voor onze ecowijk De Kiem. Want een echt ecologische wijk, die maak je samen! Kom je ook mee-ontwerpen? Schrijf je dan hier in. Wij zorgen dat de koffie en thee klaar staan!

Please reload

Recente berichten
Please reload

Volg ons
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch en sociaal wonen.

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
© 2019 Ecowijk De Kiem