Rijke oogst in workshop: Mee-ontwerpen aan ecowijk De Kiem

 

 

 

Op dinsdagavond 22 november jl. hebben zo’n 30 geïnteresseerden deelgenomen aan een workshop over de wijkinrichting van De Kiem. Doel van de workshop was om input te verzamelen van geïnteresseerden over wat een ecowijk voor hen ultiem aantrekkelijk maakt. Zodat we deze wensen en dromen kunnen verwerken in onder meer het stedebouwkundig plan dat komende maand verder vormgegeven gaat worden in samenwerking met de gemeente. Als we nu de juiste zaadjes kunnen zaaien in dat plan, dan kunnen de bewoners deze straks tot bloei gaan brengen! 

 

Een uitnodiging om te dromen 

 

Na een korte introductie van projectleider Frans Westdorp en procesbegeleider Joyce van den Hoek Ostende, werden de deelnemers in 5 groepen verdeeld. Eerst werd kennisgemaakt met elkaar en daarna werd gedurende drie kwartier gewerkt aan een visualisatie in woord en beeld van ieders droom van de ecowijk – Wat is voor jou een ecowijk, wat zie je daar, wat doe je daar, hoe voelt, proeft, ruikt, klinkt het daar? En in welke omgeving wordt jij een betere versie van jezelf?

Kortom een uitnodiging om te dromen. Elk groepje kreeg een lijstje mee met wat relevante thema’s ter inspiratie, maar werd vooral ook uitgenodigd om out-of-the box te denken.

 

Gelijkgestemd is fijn – diversiteit geeft kracht 

 

De energie was hoog en er waren levendige gesprekken over dromen en ideeën aan elke tafel. Aan het eind van de avond presenteerde iedere groep kort de oogst en het was interessant om te zien dat er weliswaar veel verschillende ideeën waren, maar dat deze in het algemeen goed op elkaar aansloten en in dezelfde richting wezen. Het was erg fijn om met zoveel gelijkgestemden samen te zijn, zo vertelden verschillende aanwezigen.

 

Tegelijk wierp het ook de vraag op of er niet meer diversiteit zou moeten zijn in een ecowijk, met name meer culturele diversiteit. Een terechte vraag, omdat diversiteit ook zorgt voor veerkracht in een buurt. De meest robuuste ecosystemen in de natuur kennen een hoge diversiteit. Dat is niet anders in een sociaal ecosysteem. Eén van de actiepunten voor komende periode, voor het projectteam en natuurlijk ook voor betrokken toekomstige bewoners, is daarom om te proberen ook mensen uit andere culturen te interesseren voor het wonen in deze wijk.

 

De oogst - input voor het programma van wensen

 

De meeste ideeën van de avond ging over het groen en over de sociale ontmoetingsplekken. Er bleek een hoge behoefte aan een gevarieerde buitenruimte met toegankelijk groen, van gras tot moestuin, tot fruitbomen, tot permacultuur tot bos tot (zwem-)vijver. Ook dieren zouden een goede plek moeten krijgen, denk aan vlinders en bijen alsmede wellicht koeien en geitjes en onze trouwe huisdieren honden en katten. Misschien wel een gemeenschappelijk dierenverblijf.  Veel deelnemers willen graag een actieve bijdrage leveren in aanleg en onderhoud hiervan. Voldoende "vrije" ruimte in het stedenbouwkundig plan (niet alles volgebouwd) is in elk geval belangrijk om deze wensen mogelijk te maken!

 

 

Wat betreft de sociale ontmoetingsplekken is er onder meer gesproken over een buurthuis, een gemeenschappelijke ruimte om bijvoorbeeld samen te eten, delen van berging, wasmachine, gereedschap (klusruimte), moestuin, buurtbbq en misschien zelfs een amfitheater. De algemene tendens is dat de deelnemers graag veel mogelijkheden hebben om elkaar op een natuurlijke manier te ontmoeten en zo ook echt een gemeenschap te kunnen vormen, maar tegelijk moet er ook voldoende ruimte zijn voor privacy en een persoonlijke invulling en stijl van leven. De wijk zal beiden moeten faciliteren.

 

Naast deze twee thema’s is ook gebrainstormd over belangrijke infrastructurele aspecten zoals wegen en paden, parkeren, vervoersmogelijkheden, openbare verlichting, energie, afval en waterhuishouding. Bij de ideeën die hiervoor geopperd zijn lijken de belangrijkste criteria het minimaliseren van de ecologische voetafdruk, het stimuleren van een autoluwe en veilige omgeving  (met behoud van enig gemak), het creëren van sfeer, eenheid en rust in de wijk, en ook weer het stimuleren van gemeenschapszin en sociaal contact.

 

Verschillende deelnemers benadrukten verder dat de wijk niet moet doorschieten en dogmatisch moet worden, dat het niet een “rommelige hippiewijk” moet worden, maar dat het juist een moderne vorm van ecologisch wonen mag zijn.

 

Het vervolg

 

 

Alle oogst is bewaard en wordt verwerkt in een programma van wensen dat op korte termijn op de website gepubliceerd zal worden en straks onder meer gebruikt wordt als hulpmiddel om het stedebouwkundig plan te toetsen. Dit programma van wensen is een levend document en zal komende maanden met elkaar verder worden aangescherpt. Naar aanleiding van de workshop zal een online enquete worden uitgezet, ook voor mensen die niet aanwezig waren en toch graag input willen leveren. Ook de uitkomsten daarvan worden vervolgens verwerkt in het programma van wensen.

 

Zodra het stedenbouwkundig plan een volgende optimalisatieslag heeft ondergaan (naar verwachting medio december 2016), zal er opnieuw een workshop worden gehouden met potentiële bewoners om deze op basis van alle ideeën en de wensenlijst te optimaliseren en vervolgens met de gemeente te kunnen vaststellen.

 

Als het stedenbouwkundig plan vastgesteld is, zullen ook de precieze kavels voor de verschillende woningen aangewezen kunnen worden, waaruit de definitieve prijzen volgen. Op dit moment kunnen deze nog niet definitief vastgesteld worden. Wij willen ons advies voor het stedenbouwkundig plan nog verder optimaliseren, om de ecologische inrichting van de wijk veilig te stellen en de gemeente daarom nog geen definitieve grondprijzen kan geven.

 

De Triodos Bank is partner in onze ontwikkeling van de wijk. In december/januari zullen we met hen een adviesdag organiseren rondom hypotheekmogelijkheden. Potentiële kopers kunnen dan een quickscan doen op het bedrag dat zij met een hypotheek wensen te financieren.

 

De planning is dat de eerste reserverings- en/of koopovereenkomsten gesloten kunnen worden vanaf januari volgend jaar. De bouw kan dan eind 2017/begin 2018 starten.

 

Bewonersvereniging in oprichting

 

Om de potentiële bewoners verder te organiseren, en ook als formeel aanspreekpunt van het projectteam, wordt begin december een bewonersvereniging opgericht. Iedereen die serieus geïnteresseerd is om straks in De Kiem te wonen zal hiervan lid kunnen worden tegen een kleine vergoeding. Een vereniging als deze wordt in veel ecologische wijken opgericht. Het is niet alleen belangrijk als platform voor (potentiële) bewoners om elkaar te vinden, maar ook om naar externe partijen zoals een gemeente en een netbeheerder als collectief te kunnen acteren en de belangen te kunnen behartigen van de wijk en haar bewoners. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

 

Alle aanwezigen: Nogmaals hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage en we hopen tot de volgende bijeenkomst!

 

 

 

Please reload

Recente berichten
Please reload

Volg ons
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch en sociaal wonen.

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
© 2019 Ecowijk De Kiem