Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je antwoord er niet bij, stuur dan een mail via het contactformulier of bel.

Wat is een ecowijk?

Dat is een woonwijk met huizen die weinig
energie verbruiken of zelfs energie opwekken,
en soms ook nog gebouwd zijn met natuurlijke materialen. Hoe een woning met energie omgaat verschilt per woning. Je kunt energie besparen door goed te isoleren en veel ramen op het zuiden te maken. Maar ook door een warmtepomp of zonnecellen te gebruiken. Daarnaast wordt de openbare ruimte 'groen' ingevuld. Je kunt denken aan het delen van auto's en laadpalen. Maar ook letterlijk komt er veel groen, zoals in de gezamenlijke tuinen en parkeervlakken.
Een kenmerk van een ecowijk is ook de aandacht voor de gemeenschap van mensen die er woont, zoals gedeelde faciliteiten, ontmoetingsplekken en de buurtkavel.

Voor wie is Ecowijk De Kiem
bedoeld?

Voor mensen die energiezuinig en/of ecologisch willen wonen, van de natuur houden en graag betrokken zijn bij elkaar. Of je nu single bent of een stel, kinderen hebt of (bijna) met pensioen bent, dat maakt niet uit. We zoeken juist naar een gemêleerde groep bewoners. Naar mensen die bewust met hun woon- en leefomgeving willen omgaan.

Ontwikkelen jullie het als CPO?

Nee. Voor ecowijk De Kiem is een tussenvorm gekozen tussen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Projectontwikkeling. Een CPO (een groep toekomstige bewoners geven samen één aannemer opdracht) kost gewoonlijk heel veel tijd aan afstemming en overleg, soms tot enkele jaren zelfs. Deze tijd is er niet in deze situatie, omdat we van de gemeente een beperkte tijdspanne hebben gekregen om de wijk te ontwikkelen. Als we het niet binnen deze tijd neerzetten kan de grond vergeven worden aan projectontwikkelaars. Door samen te werken met architecten en aannemers kunnen we sneller, beter en meer verschillende woningen bouwen. Het voordeel voor jou in deze situatie is dat je wél inspraak hebt, maar dat veel voorwerk al voor je is gedaan. 

Wie zijn jullie?

Achter ecowijk De Kiem zit een grote groep mensen die allemaal ervaring hebben met ecologisch bouwen. We werken samen met de Gemeente Arnhem. Lees meer over ons team.

Wat betekent ecologisch of 
duurzaam voor jullie?

Dat betekent dat we willen handelen naar onze behoeften in het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Hoe gaan jullie om met
auto's en parkeren?

Wij vinden dat iedereen, ook volwassenen, op straat moet kunnen 'spelen'. Of dat nu voetballen, barbecuen of gewoon even kletsen is. De auto is in onze ecowijk te gast. Hij hoort niet thuis in een groene straat, maar is wel een handig ding. Dus je kunt gewoon met je auto voor de deur komen als je veel boodschappen hebt gedaan of gaat verhuizen. Maar je parkeert je auto langs de hoofdweg in het midden van de wijk of in een parkeerkoffer. Vanaf daar kun je wandelend naar je woning. 

Zie ook de officiële bekendmaking van de snelheidslimiet en de parkeerverbodszone door de Gemeente Arnhem.

Waar heb ik als toekomstige
bewoner inspraak in?

Bij alle ontwerpen heb je invloed op de indeling van het huis of uitbreiding van de woning. Ook heb je inspraak in de invulling van de gezamenlijke straat/ruimte/tuinen en ook de buurtkavel. Je hebt inspraak doordat je lid wordt van de bewonersvereniging.

Een buurtkavel wat is dat
en waar ligt hij?

De gemeente heeft een smalle strook land in het noorden van de wijk bestemd als buurtkavel. De buurtkavel ligt tegen het populierenbosje en het meer aan. De buurtkavel kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld moestuinen, een speelveld, een bijen/vlindertuin, wandelpad enz. 

In overleg met de gemeente kijken we of de buurtkavel in bruikleen krijgen of dat hij gehuurd gaat worden door de bewonersvereniging De Kiem.

Wat gebeurd er met het populierenbosje?

De provincie heeft in 2016 besloten dat het populierenbosje moet blijven. Omdat de bomen echter oud zijn (diverse zijn al omgewaaid), is de westelijke helft vervangen door nieuwe aanplant (zowel struiken als bomen). De andere helft wordt in de toekomst vervangen. Het bosje blijft een wild en natuurlijk karakter houden, zodat dieren en insecten zich thuis voelen. Het bosje is niet toegankelijk voor mensen.

Hoe wordt de wijk ingedeeld?

Kijk op de pagina Indeling van de wijk voor informatie.

Kan ik ook mijn eigen ontwerp in De Kiem bouwen?

Ja. Dat kan wanneer je vrijstaand aan het water wilt bouwen. Neem dan contact met ons op.

Welke woningen komen er nog meer in de Kiem?

Vivare gaat 26 huurwoningen bouwen in de Kiem en start oktober/november 2018 met de bouw. Deze komen boven en onder E+.

Daar weer onder komen 24 koopwoningen van New24 (deze zijn allemaal verkocht).

Rechtsonder in de wijk gaan 7 kavels verkocht worden voor vrijstaande (grotere) woningen aan het water. Geïnteresseerden kunnen zich (vrijblijvend) bij de Gemeente Arnhem inschrijven als belangstellende via kavelszomerdijk@arnhem.nl.

Wat betekent nul-op-de-meter?

Dit is een technische term die aangeeft
dat je in een jaar evenveel energie hebt opgewekt als verbruikt. In theorie staat je energiemeter dan na een jaar op nul. In de praktijk staat hij er meestal boven of onder. Lees meer op de pagina energie- en techniekprincipes.

Is stadswarmte verplicht?

Ja. De Gemeente Arnhem heeft een langlopend contract met Nuon gesloten en kan hier niet onderuit. Omdat het echter niet per se logisch of efficiënt is om stadsverwarming aan te leggen voor energiezuinige woningen, gaat de bewonersvereniging daarover in gesprek met de Nuon. 

Wat komt er aan bouwwerken
om de wijk heen?

Ten westen van de Kiem is er al bebouwing. In het noorden, boven De Kiem, is ontwikkelaar Latei/Heijmans bijna klaar met de bouw van de wijk Vianova

In het oosten bij de spoordijk gaat ooit ook gebouwd worden. Er is nog onbekend wat daar komt. Wij verwachten woningen. Alle ontwikkelingen in de wijk Schuytgraaf worden via deze gemeentelijke website gedeeld: Schuytgraaf. 

Hoe druk is de Minervasingel?
Is er genoeg bufferzone voor geluid?

De Minervasingel is beschreven in het bestemmingsplan van de gemeente en daar worden ook de geluidsnormen en eventuele maatregelen beschreven. Deze bestemmings-plannen zijn onder meer op te vragen via het kadaster. 

Mogen de kunstenaars aan de overzijde van de watergang blijven?

Nee. Een groep kunstenaars en andere ondernemers heeft acht jaar geleden tijdelijke ruimte gekregen in de wijk Schuytgraaf (niet op de grond van de ecowijk). Omdat er weer veel vraag is naar nieuwbouw moeten de kunstenaars in 2018 een nieuwe plek zoeken. Meer informatie vind je onder meer op hun Facebook pagina: kunstwerkplaats arnhem. 

Mag ik een schutting tussen mijn tuin
en die van de buren plaatsen?

Nee, een schutting of muur mag niet. Dat vinden wij en de Gemeente Arnhem niet passen bij een duurzame wijk. Je mag een groene erfafscheiding maken zoals een haag, een rietkraag, (gevlochten) wilgentenen, bosschage, klimplant op gaas, etc.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Lees onze pagina nieuws

Wat worden de straatnamen?

Ringdijk, Wakerdijk, Slaperdijk, Zomerdijk, 
Winterdijk, Dijkvoet en Dijkkruin. 
Klik op het kaartje.

Wat is er al gebeurd?

Juni 2016 presenteerden we elkaar voor de eerste maal onze woning ontwerpen.

Zomer/najaar 2016 onderzocht elk team de haalbaarheid van zijn plannen.

December 2016 bepaalden we welke vijf ontwerpen de eerste woningen zullen gaan vormen.

Januari 2017 ging het gehele plan naar de gemeente ter goedkeuring en voerden we overleg over de indeling van de wijk

Februari 2017 kregen we officieel te horen hoeveel woningen we mogen bouwen, welke dat zijn en waar ze in de wijk komen te staan. 
April 2017 zijn de contracten met de Gemeente getekend (en deden de bouwteams de aanbetaling op de bouwgrond). Toen konden ook de 
eerste woningen formeel gereserveerd worden.

Mei 2017 is ons stedenbouwkundig plan officieel goedgekeurd en vond het eerste overleg plaats met de Gemeente Arnhem over de inrichting van de openbare ruimte. 

November 2017 is de bewonersvereniging officieel opgericht.

Januari 2018 zijn de eerste officiële koopcontracten getekend.

Voorjaar 2018 de Gemeente is gestart met het bouwrijp maken van de grond. 

Juli 2018 de eerste funderingspalen zijn de grond in gegaan voor E+ wonen en het Rode Trap Huis.

September 2018 alle woningen van BoGro, Ideale Woning en E+ zijn officieel verkocht.
27 oktober 2018 officiële opening de Kiem door wethouder, bouwers, architecten en bewoners.

November 2018 de bouw van E+, BoGro, de Ideale Woning en het Rode Trap Huis is begonnen.

E+ zal als eerste van dat rijtje opleveren.

Wat is de planning?

Half 2019 wordt de eerste woning opgeleverd. De opleverdatum verschilt per woningtype.

Wanneer kan ik een woning kopen? 

Bo Gro, E+ Wonen, Ideale Woning en Rode Trap Huis zijn verkocht. Alleen Flexus is nog in de verkoop.

Wat zijn de prijzen van de woningen?

De prijzen staan op de betreffende pagina's van de verschillende ontwerpen.

Welke ontwerpen gaan er gebouwd worden?

Dat zijn De Ideale WoningFlexusE+ Wonen, Bo Gro en het Rode Trap Huis.

Wie is de projectontwikkelaar van de wijk?

Die is er niet. Vereniging DNA in de bouw (De Nieuwe Aanpak) is de bedenker en coördinator van het project. DNA zorgt voor het contact met de Gemeente Arnhem, de wijk-overkoepelende promotie en communicatie. DNA begeleidt ook het proces tussen de verschillende deelnemende groepen. Ieder ontwerp wordt namelijk ontwikkeld en verkocht door een kleine groep samenwerkende architecten, adviseurs en aannemers. Omdat zij samen een wijk vormen is de samenhang tussen de ontwerpen en het gezamenlijk ontwikkelen van de gemeenschappelijke ruimte een belangrijk deel van het proces. 
DNA in de bouw is niet bij de aankoop van grond of verkoop van woningen betrokken. Dat doen de verschillende groepen zelf en voor eigen risico. Wanneer je een huis wilt kopen, kun je terecht bij de ontwerpers.

Hoeveel huizen komen er in
totaal in de ecowijk?

In april 2017 tekenden we bij de Gemeente voor zestig woningen en deze worden allemaal gebouwd.
Daarmee wordt het noordelijk deel van de ecowijk gevuld.

Met het zuidelijk deel erbij zal het totaal aantal huizen in de toekomst 139 worden.

Er was toch even sprake van 93 woningen?

Dat klopt. Omdat ons ontwerp Tinyflex helaas niet doorgaat bouwen wij er in de eerste fase 60.

Wat is BENG?

BENG is een afkorting die staat voor
Bijna Energie Neutraal Gebouw. BENG is een energiezuinigheidseis van de overheid, die vanaf het jaar 2019 voor alle nieuw te bouwen gebouwen van kracht word (toen we begonnen met de Kiem zou deze eis in 2020 ingaan).

In ecowijk De Kiem gaan alle woningen aan deze eis voldoen. Lees op de pagina Energie en techniek meer over de omgang met energie in een ecologisch gebouw.

Wordt er klimaatbestendig gebouwd?

Jazeker. Omdat de huizen BENG (zie hierboven) worden ontworpen en gebouwd.
Op wijkniveau kijken we bijvoorbeeld ook naar voldoende waterbergende en afvoercapaciteit bij zware regenval. Maar ook bijvoorbeeld voldoende groen voor koelte op hete dagen.

Wat zijn bio-based materialen?

Dat zijn (bouw)materialen die uit de natuur komen en door de natuur weer opgenomen kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld hout, vlas, stro, katoen en cellulose. 

 

Wat betekent GPR gebouw?

Dat is een score waarmee je de duurzaamheid van een gebouw kan duiden. Een gebouw kan hiermee een score van 0 (slecht) tot 10 (goed) krijgen. Er zijn vijf GPR gebieden:

  1. energie (energieprestatie, -vraag, -aanbod)

  2. milieu (water, milieuzorg, materialen)

  3. gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, thermisch-, licht- en visueel comfort)

  4. gebruikskwaliteit (toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit, sociale veiligheid)

  5. toekomstwaarde (toekomstgerichte voorzieningen, flexibiliteit, belevingswaarde).

In de berekening van de GPR wordt er vanuit gegaan dat een woning minstens 75 jaar mee moet gaan.

Hoe werkt beheer en onderhoud van de wijk en bijvoorbeeld afvalinzameling?

Dit weten we nog niet. Dit zijn taken die gewoonlijk door de gemeente gedaan worden. In het geval van een ecowijk met een actieve bewonersvereniging, kunnen hiervoor ander afspraken gemaakt worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de regeling in ecowijk EVA-Lanxsmeer in Culemborg. Op dit filmpje kun je daar meer over zien.
De bewonersvereniging (zie onder) zal hierover het gesprek starten met de gemeente Arnhem.

Wat is een bewonersvereniging?

Een bewonersvereniging is het gezicht van een wijk, in dit geval de Kiem. Om met elkaar, de Gemeente Arnhem, maar ook met andere partijen te kunnen overleggen als wijk, hebben we deze opgericht. Alle bewoners van de Kiem worden hier lid van.

Gezamenlijk maken we een visie voor onze wijk, nemen we besluiten en overleggen we met elkaar (en met de Gemeente Arnhem) over de uitvoering ervan. Er zijn veel onderwerpen waar we met elkaar over kunnen beslissen. Een belangrijke is het groen in de wijk en het beheer hiervan.

Is de bewonersvereniging al actief?

Ja, november 2017 is de vereniging officieel opgericht.
Er is een tijdelijk bestuur geformeerd, de statuten zijn opgesteld en er is een bankrekening geopend.

Op 1 november 2018 is de eerste ledenvergadering. In deze vergadering zullen we bepalen wát we gaan doen en wié dat gaat doen. We gaan ook de contributie bepalen, het bestuur voor de eerstkomende periode gaat geformeerd worden en we gaan gezamenlijk een huishoudelijk reglement maken.

 

Hoe word ik lid van de bewoners-vereniging?
Je wordt vanzelf lid wanneer je een koopcontract tekent. Als je dat wilt kun je je al hier aanmelden. We zoeken bestuursleden met (eco) ervaring.

Straatnamen Ecowijk De Kiem

Staat je vraag er niet bij?

Neem contact op via het contactformulier of bel projectleider Frans van Westdorp op tel: 
​06-37418545 (werkdagen van 12:00 tot 17:00 uur) of mail naar ecowijkdekiem@gmail.com.

Indeling van de wijk

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch en sociaal wonen.

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
© 2019 Ecowijk De Kiem